კავშირი “21-ე საუკუნე” დაარსდა 1998 წლის 9 დეკემბერს, როგორც არაპოლიტიკური, არამომგებიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია. იგი რეგისტრირებულია ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონული სასამართლოს მიერ. ორგანიზაციის ოფისი მდებარეობს ქ. თბილისში.


სრულ აღწერას გაეცანით დაწვრილებით

ჯგუფის შესახებ
Together Everyone Achieves More

თამარ ალექსიძე

ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე

პაატა გაჩეჩილაძე

პროგრამების ხელმძღვანელი

ნინო შავგულიძე

იურისტი

აკაკი სამხარაძე

იურისტი

დავით ჩიკვაიძე

ექსპერტი/კონსულტანტი

უკანასკნელი სიახლეები

“შეხვედრები საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიებში”

 – – -მოგეხსენებათ, რომ კავშირი ,,21-ე საუკუნე’’ აქტიურად საქმიანობს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობისათვის. ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ განვახორციელეთ რიგი აქტიურობებისა რომელიც მიმართული იყო გაგვეზარდა საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლთა ინფორმირებულობის ხარისხი ამ სტრუქტურების საქმიანობის და იმ ნაბიჯების შესახებ რაც საქართველომ უკვე გადადგა ამ მიმართულებით. ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ რელიგიური გაერთიანებების...

რელიგიათაშორისი დიალოგიქალთა მიმართ ძალადობისა და საზიანო პრაქტიკების პრევენციის შესახებ

UNFPA და კავშირმა ,,21-ე საუკუნე’’ 2016 წლიდან წამოიწყეს პარტნიორობა ადრეული, ანუ ბავშვობის ასაკში ქორწინების საზიანო პრაქტიკის პრევენციისათვის რელიგიური გაერთიანებების მხარდაჭერის გასაძლიერებლად. ამ პარტნიორობის ფარგლებში ხელი შეეწყო რელიგიათაშორისი საბჭოს ეგიდით გამართულ ფორუმებს; სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოსთან თანამშრომლობით ჩატარებულ საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივ რელიგიურ სასულიერო პირებთან კახეთში ადრეული ქორწინების და ქალის გენიტალიების დასახიჩრების საზიანო პრაქტიკის პრობლემატიკის და...