— პარტნიორები

დონორები

– ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში  ||  Friedrich-Ebert-Stiftung Regional Office for the South Caucasus
( http://fes.ge/geo/index.php?option=com_content&view=article&id=34&catid=10:contact-us&Itemid=14 )

– ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში  ||  Delegation of the European Union to Georgia
( http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm )

– ა.შ.შ. საელჩო საქართველოში || Embassy of the united states
( http://georgian.georgia.usembassy.gov )

– დიდი ბრიტანეთის და ჩრდ.ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩო საქართველოში  || EMBASSY OF UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND TO GEORGIA
(  https://www.gov.uk/world/georgia )

– ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”   || Open Society – Georgia Foundation
( http://www.osgf.ge )

– კონრად ადენაუერის ფონდი  || KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG
( http://www.kas.de/suedkaukasus/ka/ )

– ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი || CHILDREN & YOUTH DEVELOPMENT FUND
( http://www.fondi.gov.ge )

– ცენტრალური საარჩევნო კომისია ||  Georgian Central Election Commission
( http://www.cesko.ge/ge/ )

– გაეროს მოსახლეობის ფონდი || The United Nations Population Fund
( http://www.ungeorgia.ge/geo/გაერო_საქართველოში/un_agencies?info_id=20 )

– ოსლოს კოალიცია რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებაზე || organization for security and cooperation in europe
( http://www.osce.org )

– მსოფლიო კონფერენცია რელიგიები მშვიდობისათვის || World conference of religions for peace
( http://www.rk-world.org/wcrp.aspx )

– ბირგემ იანგის უნივერსიტეტი || Brigham young University
( https://www.byu.edu/ )

 

პარტნიორები

– “მრავალეროვანი საქართველო” || “Public Movement Multinational Georgia”
( http://www.pmmg.org.ge )

– ინიციატივა “სამოქალაქო საზოგადოებისათვის”  || Initiative for civil society
( https://www.facebook.com/Initiative-for-civil-society-491008744388227/ )

– ახალგაზრდული მოძრაობა “დავითიანნი” || Youth Movement “DAVITIANNI”
( http://davitianni.ge )

– წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი || St. Andrew the First-Called
Of the Patriarchate of Georgia
( http://en.sangu.edu.ge/index.php )

– “Human Rights focus”
( https://www.facebook.com/HumanRightsFocus/?fref=ts )

– ადამიანის უფლებათა ცენტრი || Human Rigths Centrer
( http://www.hridc.org )

– ანტინარკოტიკული ცენტრი || ANTINARCOLOGICAL CENTER

– ახალგაზრდული ინიციატივა დემოკრატიისათვის  || Youth Initiation for Democracy
( https://www.facebook.com/ახალგაზრდული-ინიციატივა-დემოკრატიისათვის-Youth-Initiation-for-Democracy-694615703895554/ )

– სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურს-ცენტრი  ||  MULTIETHNIC RESOURCE-CENTRE OF CIVIL EDUCATION DEVELOPMENT
( http://mrc.org.ge )

– World vision Georgia
( http://www.wvi.org/georgia )