“რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლების დაცვა – საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების კულტურის მხარდაჭერა”

პროექტი მოწოდებული იყო ხელი შეეწყო საქართველოში წარმოდგენილი რელიგიურ გაერთაინებს შორის დიალოგისა და თანამშრომლობას შორის გაღრმავებას არსებული ინტერრელიგიური საბჭოს ფორატში. განსაკუთრებული ყურადღება იქნა გამახვილებული იმ სადაო საკითხებზე სამუშაოდ რომელიც არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და სომხურ სამოციქულო და ევანგელურ-ლუთერულ ეკლესიებს შორის.

საქართველოში გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით (2012წ.);

About the author: century21ge