,,სახელმწიფო და რელიგია ევროგაერთიანების წევრ ქვეყნებში,,

საქართველოში დიდი დეფიციტია ქართულ ენოვანი მასალებისა და მით უმეტეს გამოცემებისა რომელიც ასახავს სახელწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობების მოდელებსა და სხავდასხვა ასპექტებს ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებში. სწორედ ამიტომ ცვენ მიზნად დავისახეთ მოგვემზადებინა ქართულ ენოვანი გამოცემა რომელიც ნაწილობრივ მაინც შეავსებდა ამ დეფიციტს. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ ვთარგმნეთ და გამოვეცით ფუნდამენტური ნაშრომი “სახელმწიფო და რელიგია ევროგაერთიანების წევრ...