,,სახელმწიფო და რელიგია ევროგაერთიანების წევრ ქვეყნებში,,

საქართველოში დიდი დეფიციტია ქართულ ენოვანი მასალებისა და მით უმეტეს გამოცემებისა რომელიც ასახავს სახელწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობების მოდელებსა და სხავდასხვა ასპექტებს ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებში.

სწორედ ამიტომ ცვენ მიზნად დავისახეთ მოგვემზადებინა ქართულ ენოვანი გამოცემა რომელიც ნაწილობრივ მაინც შეავსებდა ამ დეფიციტს. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ ვთარგმნეთ და გამოვეცით ფუნდამენტური ნაშრომი “სახელმწიფო და რელიგია ევროგაერთიანების წევრ ქვეყნებში” .

წიგნი მოიცავს ევროპის კავშირი წევრ ყველა ქვეყანაში რელიგიურის თავისუფლების მარეგურირებელი ნორმების მიმოხილვას, რელიგიური გაერთიანებების სტატუსის დაფინანსების,საჯარო სტრუქტურებში მათი მოღვაწეობის რელიგიური განათლების და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს.

ეს არის ერთადერთი ფუნდამენტური ნაშრომი რომელიც  საზოგადოებისათვის ქართულ ენაზე გახდა ხელმისაწვდომი. გულწრფელი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ წიგნის ავტორს ბატონ გერხარ რობერს რომელმა ყველანაირად დაუჭირა მხარი დაუჭირა ამ ინიფიატივას.

წიგნის გამოცემა შესაძლებელი გახდა “კონრად ადენაუერის ფონდის” საქართველოს წარმომადგენლობისა  და გერმანიის ფედერალარული საგარეო ოფისის უცხოეთთან კულტურული ურთიერთობების ინსტიტუტის მხარდაჭერით მხარდაჭერით;

About the author: century21ge