ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ნიშნით ძალადობის დასაძლევად

ქალთა მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური თუ სხვა სახის ძალადობა, ბავშვობის ასაკში ქორწინება და სხვა სახის საზიანო პრაქტიკები დღესაც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებებისა. რელიგიურ გაერთიანებებს კი უმნიშვნელოვანესი წვლილის შეტანა შეუძლიათ იმ ძალისხმევაში, რასაც სახელმწიფო ატარებს ამ პრობლემასთან ბრძოლაში. 9 ნოემბერს თბილისში, სასტუმრო ,,რუმსში,, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლებთან, სადაც მონაწილეებმა იმსჯელეს...