2008 წლის აგვისტოს ომში დაზარალებულთა სამართლებრივი დაცვისათვის.

– – –

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მონიტორნიგი ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევაზე, საომარი მოქმედებების მიმდებარე ტერიტორიაზე.  ორგანიზებული იქნა შეხვედრები იძულებით გადაადგილებულ პირებთან.მოპოვებული მასალების საფუძველზე სტრასბურგი ადამიანის უფლებებათა დაცვის სასამართლოში გაგზავნილი იქნა 112 პირის სარჩელი ქონების განადგურების, თვაისუფლების უკანონოდ აღკვეთის, სხეულის დაზიანების და სხვა დარღვევებზე.

პროექტი მხარდაჭერილი იქნა “ფონდი ღია საზოგადოების” მიერ.

About the author: nana

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.