დემოკრატიის განვითარებისა და ტოლერანტული გარემოს გასაუმჯობესებლად საქართველოში- სვლა ევროკავშირისაკენ”

– – –  ამ წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ დაგვეწყო აქტიუროების განხორციელება რომელიც გაზრდიდა მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირების ინფორმირებულობის დონეს ისეთი აქტუალურ საკითხებზე როგორიცაა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკითხები, მთლიანად ევროკავშირთან ინტეგრირების პროცესი,ასევე  ევროპაში სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობების მოდელები, რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების საკითხები, რელიგიისა და გამოხატვის თავისუფლების საკითხები, რელიგია და ბიოეთიკა, რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ასპექტები და...

“რელიგიისა და მრწამსის თავისუფლება- ადამიანის უფლებათა კულტურისა და დემოკრატიის ხელშეწყობა საქართველოში”

– – – პროექტის მიზანი იყო  ინტერრელიგიურ საბჭოში შემავალ რელიგიურ გაერთიანებათა წარმომადგენლებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების და მათ წინაშე მდგომი პრობლემური საკითხების გადაწყვეტისათვის ხელის შეწყობა. ჩამოყალიბდა საქართველოს საპატრიარქოსადა და საქართველოში ევანგელურ-ლუთერული ეკლესიის ერთობლივი კომისია. კულტურის სამინისტროსთან შეიქმნა შერეული კომისია სომხური სამოციქულო ეკლესიის, საქართველოს საპატრიარქოს და ექსპერტების მონაწილეობით. შედგა რამოდენიმე შეხვედრა საქართველოს საპატრიარქოს და კათოლიკურ ეკლესიის,...

ტრეინინგები სხვადასხვა რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის.

– – – პროექტის ფარგლებში ჩვენ გვქონდა შეხვედრები ახალგაზრდებთან რომლებიც არიან სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური გაერთიანების წარმოამდგენლები და ინტერესს გამოხატავენ რელიგის თავისუფლების საკანონმდებლო რეგულირების და მთლიანობაში ადამიანის უფლებების თემატიკის მიმართ. ახალგაზრდებისათვის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიიდან, ეზიდური და ებრაული თემიდან, სომხური და ლუთერული ეკლესიიდან ჩვენ ორგანიზება გავუწიეთ საგანმანათლებლო/შემეცნებით შეხევდრებს. ამ შეხვედრებზე განხილული იქნა ადამიანის უფლებები ისტორიის, მისი...