რელიგიური გაერთიანებების სტატუსი საქართველოში – გამოწვევები და პერსპექტივები

პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული იქნა საერთაშორისო კონფერენცია რომელიც მიეძღვნა რელიგიური გაერთიანებების სტატუსისა და რეგისტრაციის საკითხებს. გამოცემული იქნა ორენოვანი პუბლიკაცია ”  რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსი საქართველოში”. პროექტი მხარდაჭერილი იქნა ოსლო კოალიცია რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებისათვის მიერ.