“რასიზმი – ძველი პრობლემები ახალი გამოწვევები”

პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული იქნა  შვიდი ქვეყნის ახალგაზრდა აქტივისტთა ხუთ დღიანი შეხვედრა დაბა ბაკურიანში, სადაც განვიხილეთ ტორელანტობის, არადისკრიმინაციის, შეუმწყნარებლობის  საკითხები. პროექტი განხორციელდა ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული ფონდის მხარდაჭერით;