რელიგიის თავისუფლება

ელ.ვერსიის ბმული- kanonmdebloba საიტზე განთავსებული მასალები წარმოადგენს კავშირი “21-ე საუკუნის” ინტელექუალურ საკუთრებას და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ავტორებთან შეთანხმებით.