საინფორმაციო რესურსი რელიგიური მსახურებისათვის ოჯახში ძალადობისა და ბავშვთა ქორწინების საკითხებზე

საიტზე განთავსებული მასალები წარმოადგენს კავშირი “21-ე საუკუნის” ინტელექუალურ საკუთრებას და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ავტორებთან შეთანხმებით.   FBO_Resource package_brochure

“სიძულვილის ენა”

ელ. ვერსიაhate speech საიტზე განთავსებული მასალები წარმოადგენს კავშირი “21-ე საუკუნის” ინტელექუალურ საკუთრებას და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ავტორებთან შეთანხმებით.  

მართლმადიდებელი ეკლესია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში

ელ.ვერისა- MARTLMADIDEBELI EKLESIA EU საიტზე განთავსებული მასალები წარმოადგენს კავშირი “21-ე საუკუნის” ინტელექუალურ საკუთრებას და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ავტორებთან შეთანხმებით.    

ადრეული ქორწინება

  ელ.ვერსია- adreuli_qortsineba_broshura2 საიტზე განთავსებული მასალები წარმოადგენს კავშირი “21-ე საუკუნის” ინტელექუალურ საკუთრებას და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ავტორებთან შეთანხმებით.    

საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს ევროპული არჩევანი

ელ.ვერსიის ბმული – Book-Eberti-2 საიტზე განთავსებული მასალები წარმოადგენს კავშირი “21-ე საუკუნის” ინტელექუალურ საკუთრებას და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ავტორებთან შეთანხმებით.

საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტები ადამიანის უფლებების სფეროში (I ნაწილი)

ელ.ვერსიის ბმული – Bukleti-III-Saboloo საიტზე განთავსებული მასალები წარმოადგენს კავშირი “21-ე საუკუნის” ინტელექუალურ საკუთრებას და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ავტორებთან შეთანხმებით.

სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება

ელ.ვერსიის ბმული – Book-engliish-Finally საიტზე განთავსებული მასალები წარმოადგენს კავშირი “21-ე საუკუნის” ინტელექუალურ საკუთრებას და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ავტორებთან შეთანხმებით.